IMS Glass-Decor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-175 przy ul. Malwowej 69a, woj. wielkopolskie, gmina Poznań;
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.Poznania, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000052062, NIP: 779-00-53-335, REGON: 630215626, kapitał zakładowy: 311.700 PLN.